Alvas logiktest består av 45 frågor. Antalet korrekta svar ställs i relation till en större jämförelsegrupp - normgruppen - för att beräkna en standardpoäng på en tiogradig skala. 

Från standardpoängen kan percentilpoäng beräknas. Percentilpoängen visar hur många personer i normgruppen som fick ett lägre resultat än ditt. Exempelvis innebär en percentilpoäng på 60 att 60 procent av testdeltagarna fått ett lägre resultat än du, och att 40 procent fått samma eller högre.

Läs mer om standard-ten-skalan (Sten) här.

Did this answer your question?