Testresultatet är en uppskattning av din logiska förmåga, i relation till Alvas normgrupp. 

De vanligaste standardpoängen är 5 och 6. Percentilintervallet är brett för dessa poäng eftersom det täcker 38% av normgruppen. Standardpoäng över 9 eller under 2 är betydligt mindre vanliga.

Att tänka på: När du läser resultatet är det viktigt att komma ihåg att logisk förmåga är långt ifrån den enda faktorn som påverkar arbetsprestation och karriärframgång. Faktorer som personlighet, motivation, värderingar och erfarenhet spelar också roll, och styrkor inom ett område kan väga upp för svagheter inom ett annat.

Did this answer your question?