En normgrupp är ett stickprov av människor som har genomfört ett test, vars resultat används för att avgöra genomsnitt och spridning i testresultaten. Kort sagt är normgruppen den referensgrupp som dina resultat jämförs mot. 

Den nuvarande normgruppen består av 311 personer som har genomfört Alvas logiktest på vår plattform. De är till stor del personer med hög utbildningsnivå som arbetar i kunskapsintensiva organisationer. Detta är viktigt att tänka på när du tolkar ditt resultat; sannolikt har Alvas normgrupp ett högre genomsnittligt resultat än den allmänna befolkningen. 

Did this answer your question?